• Byggmann

RADON

MaxiBygg AS

Trenger du å måle radonnivået, eller gjennomføre tiltak for å redusere nivået?

Vi kan hjelpe deg! Vi kan bistå både private, bedrifter og andre organisasjoner med den løsning som er mest hensiktsmessig.

Hva er radon?
Kort sagt: Radon er en helseskadelig, usynlig og luktfri radioaktiv gass. Eneste måten å finne ut om du har for høye radonnivåer, er å måle.

Hvem må måle radon?
Det er anbefalt at alle måler radon. Mange steder er det imidlertid krav til radonnivået, som:

  • i utleieenheter
  • alle arbeidsplasser
  • skoler
  • barnehager

Klikk på bildet for større versjon

Våre løsninger

Måling:
Avhenger av utgangspunktet, ut fra byggets størrelse, utforming og dokumentasjonskrav.  For private kan den beste løsning være å kjøpe selvmål-kits (sporfilmer) fra oss, hvor dere gjør jobben selv. For bedrifter o.l. kan den beste løsning være at MaxiBygg utfører jobben og leverer dokumentasjonen som trengs.

Ta kontakt, så finner vi den løsningen som er best for deg!

Tiltak:
Eventuelle tiltak for å redusere radonnivået vil være årsaksspesifikk, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle etter måling sett i sammenheng med byggets beskaffenhet.

Enkle tiltak kan være tetting av konstruksjoner mot grunnen eller forbedring av ventilasjonen i bygget. Et eksempel på ett mer omfattende tiltak kan være radonbrønn.